Pokud konzervativní způsob léčby selže nebo gynekomastie trvá už příliš dlouho, přistoupí se k operativní léčbě v podobě plastické operace prsou. V případě větší tukové vrstvy v prsou je vhodné zkombinovat zákrok také s liposukcí. Operativní forma léčby se ale provádí pouze od 18. roku života, a to z důvodu, že operace není vhodná pro chlapce, u kterých ještě nebyl ukončen fyzický vývoj.

Předoperační příprava

V rámci předoperační přípravy musí pacient podstoupit několik vyšetření. Důležité je totiž stanovit přesnou příčinu, kvůli které gynekomastie vznikla. Může jít tedy o krevní vyšetření, endokrinologické vyšetření, ultrasonografii prsu, varlat, břicha, rentgen lebky či CT mozku.

Dále bude pacienty kvůli tomu, že zákrok se většinou provádí v celkové anestezii, čekat také klasické předoperační vyšetření – kompletní vyšetření krve, jaterní testy, srážlivost krve, vyšetření moči, EKG a interní vyšetření.

Další pokyny pak pacient obdrží den před operací. Kvůli celkové anestezii nebude moci po určitou dobu před operací jíst, pít ani kouřit – většinou je to 8 hodin.

Operace gynekomastie

První krok v rámci operace bude provádět anesteziolog – uvede pacienta do celkové narkózy.

Konkrétní kroky chirurga pak budou záviset zejména na tom, jak je gynekomastie rozsáhlá.

U malého zvětšení prsní žlázy pod dvorcem bude proveden pouze malý půlměsíčitý řez okolo dvorce. Jizva po tomto řezu bude nenápadná a téměř neviditelná.

U středního zvětšení prsní žlázy musí chirurg provést také větší řez. Půlměsíčitý řez kolem dvorce bude stejný, ale následně bude prodloužený do obou stran (k paži i k prsní kosti).

Při velké gynekomastii s kožním nadbytkem, která už připomíná ženský prs, se použije buď přenesení celého dvorcového komplexu na stopce, nebo řez v podobě kružnice kolem celého dvorce. Druhá metoda je výhodnější v tom, že jizva bude nenápadná díky tomu, že bude diskrétně schovaná kolem tkáně dvorce. Při první metodě zůstane pacientovi jizva od dvorce směrem dolů k paži. V případě tukového nadbytku v prsu lze všechny tyto postupy kombinovat také s liposukcí prsu.

Rekonvalescence

Po podstoupení operace gynekomastie je ve většině případů nutná jednodenní hospitalizace. Pacient musí počítat také s tím, že po dobu 3-4 týdnů bude muset nosit hrudní bandáž. V operovaných místech bude mít zaveden drén, který se většinou odstraňuje po 2 dnech.

Hrudní bandáž slouží k eliminování pooperačních otoků. Proto je zcela nutné dodržovat pokyny lékaře a nosit ji po stanovenou dobu po celý den. Sundat jí lze pouze na sprchování.

Sportu a velké fyzické námaze je potřebné vyhýbat se alespoň po dobu 1 měsíce. Pokud pacient pracuje ve fyzicky náročné práci, může se tedy do ní vrátit až po uplynutí této doby. Pokud vykonává kancelářskou práci, lze se k ní vrátit po 1 týdnu.

Celkově se operovaná místa po gynekomastii mohou hojit 4-6 týdnů. Pokud po ní dojde k opakovanému zvětšení zbytku prsní žlázy, což se stává jen velmi vzácně, další gynekomastii lze podstoupit až s odstupem 3 měsíců.

Možné komplikace

Ne vždy je hojení bezproblémové. Nejčastějším typem komplikací jsou hematomy a otoky. Minimalizovat je lze dodržováním pokynů ohledně nošení hrudní bandáže.

Jako po každé operaci, i po gynekomastii může dojít k infekci v pooperační ráně či k jejímu nadměrnému krvácení. V těchto případech vždy ihned vyhledejte lékaře.

V jizvě může také docházet k zmnožování vaziva, což by mělo za následek tvrdou a tuhou jizvu. Aby se tomu předešlo, je vhodné používat různé přípravky (krémy či gely) určené k péči o jizvy.

Vzácně může po zhojení pooperačních ran dojít také k asymetrii hrudníku. Tato komplikace vyžaduje další operaci, která se ale provádí nejdříve 6 měsíců po první operaci.